Statistikdatabasen
FoU inom företag. Årsverken för FoU utförda av kvinnlig personal efter näringsgren SNI02. Vartannat år 1995 - 2005
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

näringsgren SNI92

Totalt 38 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

vartannat år
2001
Från och med år 2001 ingår kreditinstitut och försäkringsbolag. Ta hänsyn till detta när totaluppgifter jämförs med tidigare år.
tabellinnehåll: Kvinnor som utför FoU inom företag , vartannat år: 2005
Från och med år 2005 ingår även företag med 10-49 anställda i redovisningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare års uppgifter särskilt för tjänstebranscher (SNI 50-93)
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2006-12-15
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Årsverken för forskning inom företag utförda av kvinnor:
antal
Årsverken för utveckling inom företag utförda av kvinnor:
antal
Kvinnor som utför FoU inom företag:
antal
Datatyp
Årsverken för forskning inom företag utförda av kvinnor:
Flöde
Årsverken för utveckling inom företag utförda av kvinnor:
Flöde
Kvinnor som utför FoU inom företag:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Årsverken för forskning inom företag utförda av kvinnor:
Nej
Årsverken för utveckling inom företag utförda av kvinnor:
Nej
Kvinnor som utför FoU inom företag:
Nej
Säsongsrensad
Årsverken för forskning inom företag utförda av kvinnor:
Nej
Årsverken för utveckling inom företag utförda av kvinnor:
Nej
Kvinnor som utför FoU inom företag:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002N7