Statistikdatabasen
FoU inom företag. Årsverken för forskning efter näringsgren SNI02 och forskningsdisciplin. Vartannat år 1995 - 2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI92

Totalt 38 Valda

Sök

forskningsdisciplin

Totalt 8 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

vartannat år
2001
Från och med år 2001 ingår kreditinstitut och försäkringsbolag. Ta hänsyn till detta när totaluppgifter jämförs med tidigare år.
2003
I samhällsvetenskap ingår från och med år 2003 även tvärvetenskap
2003
Från och med 2003 ingår även årsverken för utveckling i uppgifterna
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-11-14
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Årsverken för forskning inom företag:
antal
Datatyp
Årsverken för forskning inom företag:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Årsverken för forskning inom företag:
Nej
Säsongsrensad
Årsverken för forskning inom företag:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002MZ