Statistikdatabasen
Totala utgifter för egen FoU-verksamhet efter typ av enhet och forskningsämnesområde. Vartannat år 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

landsting, kommuner och FoU-enheter

Totalt 3 Valda

Sök

forskningsämnesområde Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-10-12
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Egen FoU:
mnkr
Referenstid
Egen FoU:
1 januari - 31 december respektive år
Datatyp
Egen FoU:
Flöde
Pristyp
Egen FoU:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Egen FoU:
Nej
Säsongsrensad
Egen FoU:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002K3