Statistikdatabasen
Utgifter för egen FoU-verksamhet efter sektor. Vartannat år 1995 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

sektor Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2015-05-11. Data för 2009 och 2011 har korrigerats för företagssektorn.
Korrigering 2017-03-24. Data för 2015 har korrigerats.
Undersökningen av FoU inom företagssektorn har utökats vid två tillfällen (2001 och 2005) vilket påverkar jämförbarheten över tid.
tabellinnehåll
Andel av BNP, procent
BNP-siffran som används härstammar från SSD och publicerades under hösten året innan referensåret. Anledning till att denna siffra inte uppdateras med nya BNP-mått är att all publicerad fastprisberäknad statistik i så stor utsträckning som möjligt ska vara jämförbar.
Fasta priser, mnkr
Fastprisberäkningen (deflateringen) sker med hjälp av en så kallad BNP-kvot, det vill säga kvoten mellan BNP i fast respektive löpande priser. BNP-siffran är hämtad ur SSD och publicerades under hösten året innan referensåret. Anledning till att denna siffra inte uppdateras med nya BNP-mått är att all publicerad fastprisberäknad statistik i så stor utsträckning som möjligt ska vara jämförbar.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-03-14
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Andel av BNP, procent:
procent
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Fasta priser, mnkr:
mnkr
Datatyp
Andel av BNP, procent:
Flöde
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Fasta priser, mnkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel av BNP, procent:
Nej
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Andel av BNP, procent:
Nej
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser, mnkr:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0301A1