Statistikdatabasen
Antal personer, årsverken och totala utgifter för egen FoU-verksamhet, totala utgifter för FoU-uppdrag och FoU-understöd (utlagd FoU) efter myndighet. Vartannat år 2005 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

myndighet Markera minst ett värde

Totalt 264 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll: Utgifter för utlagd FoU, mnkr , vartannat år: 2011
Korrigering 2013-11-12. Uppgifter avseende de offentliga forskningsstiftelserna år 2011 har korrigerats.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-10-12
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Antal personer i egen FoU:
antal
Årsverken i egen FoU:
antal
Utgifter för egen FoU, mnkr:
mnkr
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
mnkr
Referenstid
Antal personer i egen FoU:
31 december respektive år
Årsverken i egen FoU:
1 januari - 31 december resp år
Utgifter för egen FoU, mnkr:
1 januari - 31 december resp år
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
1 januari - 31 december resp år
Datatyp
Antal personer i egen FoU:
Stock
Årsverken i egen FoU:
Flöde
Utgifter för egen FoU, mnkr:
Flöde
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Flöde
Pristyp
Utgifter för egen FoU, mnkr:
Löpande Priser
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Antal personer i egen FoU:
Nej
Årsverken i egen FoU:
Nej
Utgifter för egen FoU, mnkr:
Nej
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer i egen FoU:
Nej
Årsverken i egen FoU:
Nej
Utgifter för egen FoU, mnkr:
Nej
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000029K