Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Totala utgifter, personer och årsverken samt årsverken i egen FoU-verksamhet efter myndighet, kön och region (län). Vartannat år 2005 - 2017

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2018-10-12
Utgifter, mnkr:
mnkr
Antal personer:
antal
Årsverken:
antal
Årsverken av forskare:
antal
Utgifter, mnkr:
1 januari - 31 december resp år
Antal personer:
31 december respektive år
Årsverken:
31 december respektive år
Årsverken av forskare:
31 december respektive år
Utgifter, mnkr:
Flöde
Antal personer:
Stock
Årsverken:
Stock
Årsverken av forskare:
Stock
Utgifter, mnkr:
Löpande Priser
Utgifter, mnkr:
Nej
Antal personer:
Nej
Årsverken:
Nej
Årsverken av forskare:
Nej
Utgifter, mnkr:
Nej
Antal personer:
Nej
Årsverken:
Nej
Årsverken av forskare:
Nej
SCB
000002KH
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSamtliga myndigheter , Allmänna reklamationsnämnden , Arbetsdomstolen ,

Valda 0 Totalt 264

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2005 , 2007 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

tabellinnehåll

Utgifter, mnkr

Samtliga myndigheter har inte, år 2007, fördelat utgifter samt personal regionalt.