Statistikdatabasen
Totala utgifter, personer och årsverken samt årsverken i egen FoU-verksamhet efter myndighet, kön och region (län). Vartannat år 2005 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

myndighet Markera minst ett värde

Totalt 264 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Utgifter, mnkr
Samtliga myndigheter har inte, år 2007, fördelat utgifter samt personal regionalt.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-10-12
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Utgifter, mnkr:
mnkr
Antal personer:
antal
Årsverken:
antal
Årsverken av forskare:
antal
Referenstid
Utgifter, mnkr:
1 januari - 31 december resp år
Antal personer:
31 december respektive år
Årsverken:
31 december respektive år
Årsverken av forskare:
31 december respektive år
Datatyp
Utgifter, mnkr:
Flöde
Antal personer:
Stock
Årsverken:
Stock
Årsverken av forskare:
Stock
Pristyp
Utgifter, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Utgifter, mnkr:
Nej
Antal personer:
Nej
Årsverken:
Nej
Årsverken av forskare:
Nej
Säsongsrensad
Utgifter, mnkr:
Nej
Antal personer:
Nej
Årsverken:
Nej
Årsverken av forskare:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002KH