Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal personer och årsverken inom egen FoU-verksamhet efter myndighet, kön och yrke. Vartannat år 2007 - 2017

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2018-10-12
Antal personer:
antal
Årsverken:
antal
Antal personer:
31 december respektive år
Årsverken:
1 januari - 31 december resp år
Antal personer:
Stock
Årsverken:
Flöde
Antal personer:
Nej
Årsverken:
Nej
Antal personer:
Nej
Årsverken:
Nej
SCB
000002K8
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSamtliga myndigheter , Allmänna reklamationsnämnden , Arbetsdomstolen ,

Valda 0 Totalt 264

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Till och med 2011 samlades personalen in på tre yrkeskategorier: forskare, produktutvecklare eller motsvarande samt tekniska experter och annan understödjande personal.
Från och med 2013 samlas uppgifterna in fördelade på två yrkeskategorier, forskare, produktutvecklare eller motsvarande samt understödjande personal.

yrke

Till och med 2011 samlades personalen in på tre yrkeskategorier: forskare, produktutvecklare eller motsvarande samt tekniska experter och annan understödjande personal. Från och med 2013 samlas uppgifterna in fördelade på två yrkeskategorier, forskare, produktutvecklare eller motsvarande samt understödjande personal.

yrke

Till och med 2011 samlades personalen in på tre yrkeskategorier: forskare, produktutvecklare eller motsvarande samt tekniska experter och annan understödjande personal. Från och med 2013 samlas uppgifterna in fördelade på två yrkeskategorier, forskare, produktutvecklare eller motsvarande samt understödjande personal.

tabellinnehåll

Antal personer

Samtliga myndigheter har inte, för år 2007, fördelat personer och årsverken på yrke.