Statistikdatabasen
Antal personer och årsverken inom egen FoU-verksamhet efter myndighet, kön och utbildningsnivå. Vartannat år 2005
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

myndighet

Totalt 231 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 5 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
tabellinnehåll
Antal personer
Samtliga myndigheter har inte fördelat personalen på utbildningsnivå.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-11-19
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Antal personer:
antal
Årsverken:
antal
Referenstid
Antal personer:
31 december respektive år
Årsverken:
1 januari - 31 december resp år
Datatyp
Antal personer:
Stock
Årsverken:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal personer:
Nej
Årsverken:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer:
Nej
Årsverken:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002IP