Statistikdatabasen
Antal personer inom egen FoU-verksamhet efter myndigheter, kön och forskningsämnesområde samt därav antal forskare. Vartannat år 2011 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

myndighet Markera minst ett värde

Totalt 264 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

forskningsämnesområde Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med 2013 följer SCB indelningen i Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Matematik ingår i naturvetenskap.
Tvärvetenskap ingår inte i denna standard utan fördelas på det huvudsakliga forskningsämnesområdet.
forskningsämnesområde
Från och med 2013 följer SCB indelningen i Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Matematik ingår i naturvetenskap. Tvärvetenskap ingår inte i denna standard utan fördelas på det huvudsakliga forskningsämnesområden.
forskningsämnesområde
Från och med 2013 följer SCB indelningen i Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Matematik ingår i naturvetenskap. Tvärvetenskap ingår inte i denna standard utan fördelas på det huvudsakliga forskningsämnesområden.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-10-12
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Antal personer:
antal
Därav antal forskare, produktutvecklare eller motsvarande:
antal
Referenstid
Antal personer:
31 december respektive år
Därav antal forskare, produktutvecklare eller motsvarande:
1 januari - 31 december resp år
Datatyp
Antal personer:
Stock
Därav antal forskare, produktutvecklare eller motsvarande:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal personer:
Nej
Därav antal forskare, produktutvecklare eller motsvarande:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer:
Nej
Därav antal forskare, produktutvecklare eller motsvarande:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002K4