Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal personer inom egen FoU-verksamhet efter myndigheter, kön och forskningsämnesområde samt därav antal forskare. Vartannat år 2011 - 2017

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2018-10-12
Antal personer:
antal
Därav antal forskare, produktutvecklare eller motsvarande:
antal
Antal personer:
31 december respektive år
Därav antal forskare, produktutvecklare eller motsvarande:
1 januari - 31 december resp år
Antal personer:
Stock
Därav antal forskare, produktutvecklare eller motsvarande:
Flöde
Antal personer:
Nej
Därav antal forskare, produktutvecklare eller motsvarande:
Nej
Antal personer:
Nej
Därav antal forskare, produktutvecklare eller motsvarande:
Nej
SCB
000002K4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSamtliga myndigheter , Allmänna reklamationsnämnden , Arbetsdomstolen ,

Valda 0 Totalt 264

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanhumaniora , tvärvetenskap , samhällsvetenskap ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Från och med 2013 följer SCB indelningen i Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Matematik ingår i naturvetenskap.
Tvärvetenskap ingår inte i denna standard utan fördelas på det huvudsakliga forskningsämnesområdet.

forskningsämnesområde

Från och med 2013 följer SCB indelningen i Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Matematik ingår i naturvetenskap. Tvärvetenskap ingår inte i denna standard utan fördelas på det huvudsakliga forskningsämnesområden.

forskningsämnesområde

Från och med 2013 följer SCB indelningen i Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Matematik ingår i naturvetenskap. Tvärvetenskap ingår inte i denna standard utan fördelas på det huvudsakliga forskningsämnesområden.