Statistikdatabasen
Totala utgifter för egen FoU-verksamhet efter myndighet och typ av kostnad. Vartannat år 2005 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

myndighet Markera minst ett värde

Totalt 264 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-10-12
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Arbetskraftkostnader för egen FoU:
mnkr
Övriga driftkostnader för egen FoU:
mnkr
Konsultarvoden för FoU:
mnkr
Investeringar i byggnader, mark och fastigheter för egen FoU:
mnkr
Investeringar i maskiner och inventarier för egen FoU:
mnkr
Investeringar i mjukvara/programvara för egen FoU:
mnkr
Referenstid
Övriga driftkostnader för egen FoU:
1 januari - 31 december
Konsultarvoden för FoU:
1 januari - 31 december
Investeringar i byggnader, mark och fastigheter för egen FoU:
1 januari - 31 december
Investeringar i maskiner och inventarier för egen FoU:
1 januari - 31 december
Investeringar i mjukvara/programvara för egen FoU:
1 januari - 31 december
Datatyp
Arbetskraftkostnader för egen FoU:
Flöde
Övriga driftkostnader för egen FoU:
Flöde
Konsultarvoden för FoU:
Flöde
Investeringar i byggnader, mark och fastigheter för egen FoU:
Flöde
Investeringar i maskiner och inventarier för egen FoU:
Flöde
Investeringar i mjukvara/programvara för egen FoU:
Flöde
Pristyp
Arbetskraftkostnader för egen FoU:
Löpande Priser
Övriga driftkostnader för egen FoU:
Löpande Priser
Konsultarvoden för FoU:
Löpande Priser
Investeringar i byggnader, mark och fastigheter för egen FoU:
Löpande Priser
Investeringar i maskiner och inventarier för egen FoU:
Löpande Priser
Investeringar i mjukvara/programvara för egen FoU:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Arbetskraftkostnader för egen FoU:
Nej
Övriga driftkostnader för egen FoU:
Nej
Konsultarvoden för FoU:
Nej
Investeringar i byggnader, mark och fastigheter för egen FoU:
Nej
Investeringar i maskiner och inventarier för egen FoU:
Nej
Investeringar i mjukvara/programvara för egen FoU:
Nej
Säsongsrensad
Arbetskraftkostnader för egen FoU:
Nej
Övriga driftkostnader för egen FoU:
Nej
Konsultarvoden för FoU:
Nej
Investeringar i byggnader, mark och fastigheter för egen FoU:
Nej
Investeringar i maskiner och inventarier för egen FoU:
Nej
Investeringar i mjukvara/programvara för egen FoU:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002JV