Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal personer, årsverken och totala utgifter för egen FoU-verksamhet, totala utgifter för FoU-uppdrag och FoU-understöd (utlagd FoU). Vartannat år 2005

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2012-10-18
Antal personer:
antal
Årsverken:
antal
Utgifter för egen FoU, mnkr:
mnkr
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
mnkr
Antal personer:
31 december respektive år
Årsverken:
1 januari - 31 december resp år
Utgifter för egen FoU, mnkr:
1 januari - 31 december resp år
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
1 januari - 31 december resp år
Antal personer:
Stock
Årsverken:
Flöde
Utgifter för egen FoU, mnkr:
Flöde
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Flöde
Utgifter för egen FoU, mnkr:
Löpande Priser
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Löpande Priser
Antal personer:
Nej
Årsverken:
Nej
Utgifter för egen FoU, mnkr:
Nej
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Nej
Antal personer:
Nej
Årsverken:
Nej
Utgifter för egen FoU, mnkr:
Nej
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Nej
SCB
000002J0
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Korrigering 2013-11-12. Uppgifter avseende landstingen år 2011 har korrigerats.