Statistikdatabasen
Antal personer, årsverken och totala utgifter för egen FoU-verksamhet, totala utgifter för FoU-uppdrag och FoU-understöd (utlagd FoU). Vartannat år 2005
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

landsting, kommuner och FoU-enheter

Totalt 3 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2013-11-12. Uppgifter avseende landstingen år 2011 har korrigerats.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-10-18
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Antal personer:
antal
Årsverken:
antal
Utgifter för egen FoU, mnkr:
mnkr
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
mnkr
Referenstid
Antal personer:
31 december respektive år
Årsverken:
1 januari - 31 december resp år
Utgifter för egen FoU, mnkr:
1 januari - 31 december resp år
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
1 januari - 31 december resp år
Datatyp
Antal personer:
Stock
Årsverken:
Flöde
Utgifter för egen FoU, mnkr:
Flöde
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Flöde
Pristyp
Utgifter för egen FoU, mnkr:
Löpande Priser
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Antal personer:
Nej
Årsverken:
Nej
Utgifter för egen FoU, mnkr:
Nej
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer:
Nej
Årsverken:
Nej
Utgifter för egen FoU, mnkr:
Nej
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002J0