Statistikdatabasen
Totala utgifter för FoU-uppdrag och FoU-understöd (utlagd FoU) efter typ av enhet, region och mottagande enheter. Vartannat år 2007 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

landsting, kommuner och FoU-enheter

Totalt 3 Valda

Sök

mottagande enheter

Totalt 13 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I landstingens utgifter för utlagd FoU ingår ALF-medel som även återfinns i FoU för universitets- och högskolesektorn.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-10-12
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
FoU-uppdrag:
mnkr
FoU-understöd:
mnkr
Referenstid
FoU-uppdrag:
1 januari - 31 december
FoU-understöd:
1 januari - 31 december
Datatyp
FoU-uppdrag:
Flöde
FoU-understöd:
Flöde
Pristyp
FoU-uppdrag:
Löpande Priser
FoU-understöd:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
FoU-uppdrag:
Nej
FoU-understöd:
Nej
Säsongsrensad
FoU-uppdrag:
Nej
FoU-understöd:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002JM