Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Totala utgifter för FoU-uppdrag och FoU-understöd (utlagd FoU) efter typ av enhet, region och mottagande enheter. Vartannat år 2007 - 2017

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2018-10-12
FoU-uppdrag:
mnkr
FoU-understöd:
mnkr
FoU-uppdrag:
1 januari - 31 december
FoU-understöd:
1 januari - 31 december
FoU-uppdrag:
Flöde
FoU-understöd:
Flöde
FoU-uppdrag:
Löpande Priser
FoU-understöd:
Löpande Priser
FoU-uppdrag:
Nej
FoU-understöd:
Nej
FoU-uppdrag:
Nej
FoU-understöd:
Nej
SCB
000002JM
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listansvenska universitet och högskolor , försvarsmyndigheter , civila myndigheter ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

I landstingens utgifter för utlagd FoU ingår ALF-medel som även återfinns i FoU för universitets- och högskolesektorn.