Statistikdatabasen
Totala utgifter för FoU-uppdrag och FoU-understöd (utlagd FoU) efter mottagande enheter. Vartannat år 2005
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

landsting, kommuner och FoU-enheter

Totalt 3 Valda

Sök

mottagande enheter

Totalt 13 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen har korrigerats 2010-07-15.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-07-15
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
FoU-uppdrag:
mnkr
FoU-understöd:
mnkr
Referenstid
FoU-uppdrag:
1 januari - 31 december
FoU-understöd:
1 januari - 31 december
Datatyp
FoU-uppdrag:
Flöde
FoU-understöd:
Flöde
Pristyp
FoU-uppdrag:
Löpande Priser
FoU-understöd:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
FoU-uppdrag:
Nej
FoU-understöd:
Nej
Säsongsrensad
FoU-uppdrag:
Nej
FoU-understöd:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002IX