Statistikdatabasen
Antal personer och årsverken inom egen FoU-verksamhet efter region, typ av enhet, kön och yrke. Vartannat år 2007 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

landsting, kommuner och FoU-enheter

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

yrke

Totalt 4 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Till och med 2011 samlades personalen in på tre yrkeskategorier: forskare, produktutvecklare eller motsvarande samt tekniska experter och annan understödjande personal.
Från och med 2013 samlas uppgifterna in fördelade på två yrkeskategorier, forskare, produktutvecklare eller motsvarande samt understödjande personal.
tabellinnehåll
Antal personer
För landstingen finns inte uppgifter om antal årsverken och antal personal involverade i FoU-verksamhet avseende 2009 och tidigare. Observera att vissa landsting inte kunnat lämna uppgifter om personal och årsverken.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-10-12
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Antal personer:
antal
Årsverken:
antal
Referenstid
Antal personer:
31 december respektive år
Årsverken:
1 januari - 31 december resp år
Datatyp
Antal personer:
Stock
Årsverken:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal personer:
Nej
Årsverken:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer:
Nej
Årsverken:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002JK