Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal personer och årsverken inom egen FoU-verksamhet efter typ av enhet, kön och utbildningsnivå. Vartannat år 2005

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2007-07-06
Antal personer:
antal
Årsverken:
antal
Antal personer:
31 december respektive år
Årsverken:
1 januari - 31 december resp år
Antal personer:
Stock
Årsverken:
Flöde
Antal personer:
Nej
Årsverken:
Nej
Antal personer:
Nej
Årsverken:
Nej
SCB
000002IV
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

För landstingen finns inte uppgifter om antal årsverken och antal personal involverade i FoU-verksamhet avseende 2009 och tidigare. Observera att vissa landsting inte kunnat lämna uppgifter om personal och årsverken.

tabellinnehåll

Årsverken

En kommun har inte kunnat fördela antalet årsverken på kön eller utbildningsnivå. Totalt antal årsverken inom kommunernas FoU-verksamhet uppgår till 99 år 2005.

utbildningsnivå

Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).