Statistikdatabasen
Antal personer inom egen FoU-verksamhet efter typ av enhet, region, kön och forskningsdisciplin samt därav antal forskare. Vartannat år 2011 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

landsting, kommuner och FoU-enheter

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

forskningsämnesområde Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med 2013 följer SCB indelningen i Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Matematik ingår i naturvetenskap.
Tvärvetenskap ingår inte i denna standard utan fördelas på det huvudsakliga forskningsämnesområdet.
Till och med 2011 samlades personalen in på tre yrkeskategorier: forskare, produktutvecklare eller motsvarande samt tekniska experter och annan understödjande personal. Från och med 2013 samlas uppgifterna in fördelade på två yrkeskategorier, forskare, produktutvecklare eller motsvarande samt understödjande personal.
forskningsämnesområde
Från och med 2013 följer SCB indelningen i Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Matematik ingår i naturvetenskap. Tvärvetenskap ingår inte i denna standard utan fördelas på det huvudsakliga forskningsämnesområden.
forskningsämnesområde
Från och med 2013 följer SCB indelningen i Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Matematik ingår i naturvetenskap. Tvärvetenskap ingår inte i denna standard utan fördelas på det huvudsakliga forskningsämnesområden.
landsting, kommuner och FoU-enheter
landsting
Observera att FoU-personalen för vissa landsting inte ingår i denna tabell.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-10-12
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Antal personer:
antal
Därav antal forskare, produktutvecklare eller motsvarande:
antal
Referenstid
Antal personer:
31 december respektive år
Därav antal forskare, produktutvecklare eller motsvarande:
1 januari - 31 december resp år
Datatyp
Antal personer:
Stock
Därav antal forskare, produktutvecklare eller motsvarande:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal personer:
Nej
Därav antal forskare, produktutvecklare eller motsvarande:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer:
Nej
Därav antal forskare, produktutvecklare eller motsvarande:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002JI