Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Totala utgifter för egen FoU samt FoU-uppdrag och FoU-understöd (utlagd FoU) efter typ av enhet, region och finansieringskälla. Vartannat år 2007 - 2017

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2018-10-12
Egen FoU:
mnkr
Utlagd FoU:
mnkr
Egen FoU:
1 januari - 31 december resp år
Utlagd FoU:
1 januari - 31 december resp år
Egen FoU:
Flöde
Utlagd FoU:
Flöde
Egen FoU:
Löpande Priser
Utlagd FoU:
Löpande Priser
Egen FoU:
Nej
Utlagd FoU:
Nej
Egen FoU:
Nej
Utlagd FoU:
Nej
SCB
000002JF
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listandirekta statsanslag exkl. ALF-medel , ALF-medel , självfinansiering ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Vissa landsting har inte kunnat ange totala utgifter för FoU 2013.

tabellinnehåll

Egen FoU

I landstingens utgifter för egen FoU ingår ALF-medel som även återfinns i FoU för universitets- och högskolesektorn.