Statistikdatabasen
Totala utgifter för egen FoU samt FoU-uppdrag och FoU-understöd (utlagd FoU) efter finansieringskälla. Vartannat år 2005
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

landsting, kommuner och FoU-enheter

Totalt 3 Valda

Sök

finansieringskälla

Totalt 17 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen har korrigerats 2010-07-15.
tabellinnehåll
Egen FoU
De lokala och regionala FoU-enheterna har inte fullt ut kunnat fördela egen FoU efter finansieringskälla år 2005. De lokala och regionala FoU-enheternas egen FoU uppgick till totalt 79 mnkr år 2005.
Utlagd FoU
År 2005 fördelades inte de lokala och regionala FoU-enheternas utlagda FoU på finansieringskälla. De lokala och regionala FoU-enheternas totala utlagda FoU uppgick till 1,2 mnkr år 2005.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-07-15
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Egen FoU:
mnkr
Utlagd FoU:
mnkr
Referenstid
Egen FoU:
1 januari - 31 december resp år
Utlagd FoU:
1 januari - 31 december resp år
Datatyp
Egen FoU:
Flöde
Utlagd FoU:
Flöde
Pristyp
Egen FoU:
Löpande Priser
Utlagd FoU:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Egen FoU:
Nej
Utlagd FoU:
Nej
Säsongsrensad
Egen FoU:
Nej
Utlagd FoU:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002IQ