Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Totala utgifter för egen FoU-verksamhet efter typ av enhet, region och typ av kostnad. Vartannat år 2007 - 2017

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2018-10-12
Arbetskraftkostnader för egen FoU:
mnkr
Övriga driftkostnader för egen FoU:
mnkr
Konsultarvoden för FoU:
mnkr
Investeringar i byggnader, mark och fastigheter för egen FoU:
mnkr
Investeringar i maskiner och inventarier för egen FoU:
mnkr
Investeringar i mjukvara/programvara för egen FoU:
mnkr
Arbetskraftkostnader för egen FoU:
1 januari - 31 december resp år
Övriga driftkostnader för egen FoU:
1 januari - 31 december resp år
Konsultarvoden för FoU:
1 januari - 31 december resp år
Investeringar i byggnader, mark och fastigheter för egen FoU:
1 januari - 31 december resp år
Investeringar i maskiner och inventarier för egen FoU:
1 januari - 31 december resp år
Investeringar i mjukvara/programvara för egen FoU:
1 januari - 31 december
Arbetskraftkostnader för egen FoU:
Flöde
Övriga driftkostnader för egen FoU:
Flöde
Konsultarvoden för FoU:
Flöde
Investeringar i byggnader, mark och fastigheter för egen FoU:
Flöde
Investeringar i maskiner och inventarier för egen FoU:
Flöde
Investeringar i mjukvara/programvara för egen FoU:
Flöde
Arbetskraftkostnader för egen FoU:
Löpande Priser
Övriga driftkostnader för egen FoU:
Löpande Priser
Konsultarvoden för FoU:
Löpande Priser
Investeringar i byggnader, mark och fastigheter för egen FoU:
Löpande Priser
Investeringar i maskiner och inventarier för egen FoU:
Löpande Priser
Investeringar i mjukvara/programvara för egen FoU:
Löpande Priser
Arbetskraftkostnader för egen FoU:
Ja
Övriga driftkostnader för egen FoU:
Nej
Konsultarvoden för FoU:
Nej
Investeringar i byggnader, mark och fastigheter för egen FoU:
Nej
Investeringar i maskiner och inventarier för egen FoU:
Nej
Investeringar i mjukvara/programvara för egen FoU:
Nej
Arbetskraftkostnader för egen FoU:
Nej
Övriga driftkostnader för egen FoU:
Nej
Konsultarvoden för FoU:
Nej
Investeringar i byggnader, mark och fastigheter för egen FoU:
Nej
Investeringar i maskiner och inventarier för egen FoU:
Nej
Investeringar i mjukvara/programvara för egen FoU:
Nej
SCB
000002J9
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Vissa landsting har inte kunnat ange totala utgifter för FoU 2013. Från och med undersökningen 2013 ingår mjukvara/programvara som en kategori under investeringar.