Statistikdatabasen
Totala utgifter för egen FoU-verksamhet efter typ av enhet, region och typ av kostnad. Vartannat år 2007 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

region

landsting, kommuner och FoU-enheter

Totalt 3 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vissa landsting har inte kunnat ange totala utgifter för FoU 2013.
Från och med undersökningen 2013 ingår mjukvara/programvara som en kategori under investeringar.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-10-12
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Arbetskraftkostnader för egen FoU:
mnkr
Övriga driftkostnader för egen FoU:
mnkr
Konsultarvoden för FoU:
mnkr
Investeringar i byggnader, mark och fastigheter för egen FoU:
mnkr
Investeringar i maskiner och inventarier för egen FoU:
mnkr
Investeringar i mjukvara/programvara för egen FoU:
mnkr
Referenstid
Arbetskraftkostnader för egen FoU:
1 januari - 31 december resp år
Övriga driftkostnader för egen FoU:
1 januari - 31 december resp år
Konsultarvoden för FoU:
1 januari - 31 december resp år
Investeringar i byggnader, mark och fastigheter för egen FoU:
1 januari - 31 december resp år
Investeringar i maskiner och inventarier för egen FoU:
1 januari - 31 december resp år
Investeringar i mjukvara/programvara för egen FoU:
1 januari - 31 december
Datatyp
Arbetskraftkostnader för egen FoU:
Flöde
Övriga driftkostnader för egen FoU:
Flöde
Konsultarvoden för FoU:
Flöde
Investeringar i byggnader, mark och fastigheter för egen FoU:
Flöde
Investeringar i maskiner och inventarier för egen FoU:
Flöde
Investeringar i mjukvara/programvara för egen FoU:
Flöde
Pristyp
Arbetskraftkostnader för egen FoU:
Löpande Priser
Övriga driftkostnader för egen FoU:
Löpande Priser
Konsultarvoden för FoU:
Löpande Priser
Investeringar i byggnader, mark och fastigheter för egen FoU:
Löpande Priser
Investeringar i maskiner och inventarier för egen FoU:
Löpande Priser
Investeringar i mjukvara/programvara för egen FoU:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Arbetskraftkostnader för egen FoU:
Ja
Övriga driftkostnader för egen FoU:
Nej
Konsultarvoden för FoU:
Nej
Investeringar i byggnader, mark och fastigheter för egen FoU:
Nej
Investeringar i maskiner och inventarier för egen FoU:
Nej
Investeringar i mjukvara/programvara för egen FoU:
Nej
Säsongsrensad
Arbetskraftkostnader för egen FoU:
Nej
Övriga driftkostnader för egen FoU:
Nej
Konsultarvoden för FoU:
Nej
Investeringar i byggnader, mark och fastigheter för egen FoU:
Nej
Investeringar i maskiner och inventarier för egen FoU:
Nej
Investeringar i mjukvara/programvara för egen FoU:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002J9