Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Totala utgifter för egen FoU samt FoU-uppdrag och FoU-understöd (utlagd FoU) efter ändamål. Vartannat år 2005

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2007-07-06
Egen FoU:
mnkr
Utlagd FoU:
mnkr
Egen FoU:
1 januari - 31 december resp år
Utlagd FoU:
1 januari - 31 december resp år
Egen FoU:
Flöde
Utlagd FoU:
Flöde
Egen FoU:
Löpande Priser
Utlagd FoU:
Löpande Priser
Egen FoU:
Nej
Utlagd FoU:
Nej
Egen FoU:
Nej
Utlagd FoU:
Nej
SCB
000002IS
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan01 främjande av jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske , 02 främjande av industriell verksamhet , 03 förbättring av energi- och vattenförsörjning ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns