Statistikdatabasen
FoU inom universitets- och högskolesektorn. Antal personer och årsverken. Vartannat år 2005 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

lärosäte Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-10-26
Kontakt
Lena Sahlin, SCB
+46 010-479 4482
lena.sahlin@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Nils Adriansson, SCB
+46 010-479 42 78
nils.adriansson@scb.se

Enhet
FoU-personal, antal:
antal
Felmarginal ± för FoU-personal, antal:
antal
FoU-årsverken, antal:
antal
Felmarginal ± för FoU-årsverken, antal:
antal
Referenstid
FoU-personal, antal:
Kalenderår
Felmarginal ± för FoU-personal, antal:
Kalenderår
FoU-årsverken, antal:
Kalenderår
Felmarginal ± för FoU-årsverken, antal:
Kalenderår
Datatyp
FoU-personal, antal:
Stock
Felmarginal ± för FoU-personal, antal:
Stock
FoU-årsverken, antal:
Stock
Felmarginal ± för FoU-årsverken, antal:
Stock
Kalenderkorrigerad
FoU-personal, antal:
Ja
Felmarginal ± för FoU-personal, antal:
Nej
FoU-årsverken, antal:
Nej
Felmarginal ± för FoU-årsverken, antal:
Nej
Säsongsrensad
FoU-personal, antal:
Nej
Felmarginal ± för FoU-personal, antal:
Nej
FoU-årsverken, antal:
Nej
Felmarginal ± för FoU-årsverken, antal:
Nej
Skapad datum
2020-10-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001BK