Statistikdatabasen
Utgifter för FoU inom högskolesektorn efter typ av utgift, lärosäte och forskningsämnesområde. Vartannat år 1993 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

lärosäte

Totalt 77 Valda

Sök

forskningsämnesområde

Totalt 8 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Forskningsämnesområde följer "Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011" och finns bara tillgänglig för åren 2011 och framåt.
Revidering 2016-10-28. Data för 2011 och 2013 har reviderats.
tabellinnehåll: Investeringsutgifter , vartannat år: 1993
Investeringsutgifter samlades inte in uppdelat på "byggnader, mark, fastigheter" respektive "maskiner och inventarier" avseende år 1993.
tabellinnehåll: Investeringsutgifter , vartannat år: 1995
Inga investeringsutgifter samlades in avseende 1995.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-10-26
Kontakt
Lena Sahlin, SCB
+46 010-479 4482
lena.sahlin@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Nils Adriansson, SCB
+46 010-479 42 78
nils.adriansson@scb.se

Enhet
FoU-utgifter totalt:
mkr
Rörelsekostnader:
mkr
Investeringsutgifter:
mkr
varav investeringsutgifter för byggnader, mark och fastigheter:
mkr
varav investeringsutgifter för maskiner och inventarier:
mkr
Referenstid
FoU-utgifter totalt:
Kalenderår
Rörelsekostnader:
Kalenderår
Investeringsutgifter:
Kalenderår
varav investeringsutgifter för byggnader, mark och fastigheter:
Kalenderår
varav investeringsutgifter för maskiner och inventarier:
Kalenderår
Datatyp
FoU-utgifter totalt:
Flöde
Rörelsekostnader:
Flöde
Investeringsutgifter:
Flöde
varav investeringsutgifter för byggnader, mark och fastigheter:
Flöde
varav investeringsutgifter för maskiner och inventarier:
Flöde
Pristyp
FoU-utgifter totalt:
Fasta Priser
Rörelsekostnader:
Löpande Priser
Investeringsutgifter:
Löpande Priser
varav investeringsutgifter för byggnader, mark och fastigheter:
Löpande Priser
varav investeringsutgifter för maskiner och inventarier:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
FoU-utgifter totalt:
Nej
Rörelsekostnader:
Nej
Investeringsutgifter:
Nej
varav investeringsutgifter för byggnader, mark och fastigheter:
Nej
varav investeringsutgifter för maskiner och inventarier:
Nej
Säsongsrensad
FoU-utgifter totalt:
Nej
Rörelsekostnader:
Nej
Investeringsutgifter:
Nej
varav investeringsutgifter för byggnader, mark och fastigheter:
Nej
varav investeringsutgifter för maskiner och inventarier:
Nej
Bastid
FoU-utgifter totalt:
1995
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002M5