Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Universitets- och högskolesektorns utgifter för egen FoU efter lärosäte, typ av utgift och forskningsämnesområde. Mnkr, vartannat år 1993 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2022-12-02
Utgifter för FoU, totalt:
mkr
Rörelsekostnader:
mkr
Investeringsutgifter:
mkr
varav investeringsutgifter för byggnader, mark och fastigheter:
mkr
varav investeringsutgifter för maskiner och inventarier:
mkr
Utgifter för FoU, totalt:
Kalenderår
Rörelsekostnader:
Kalenderår
Investeringsutgifter:
Kalenderår
varav investeringsutgifter för byggnader, mark och fastigheter:
Kalenderår
varav investeringsutgifter för maskiner och inventarier:
Kalenderår
Utgifter för FoU, totalt:
Flöde
Rörelsekostnader:
Flöde
Investeringsutgifter:
Flöde
varav investeringsutgifter för byggnader, mark och fastigheter:
Flöde
varav investeringsutgifter för maskiner och inventarier:
Flöde
Utgifter för FoU, totalt:
Löpande Priser
Rörelsekostnader:
Löpande Priser
Investeringsutgifter:
Löpande Priser
varav investeringsutgifter för byggnader, mark och fastigheter:
Löpande Priser
varav investeringsutgifter för maskiner och inventarier:
Löpande Priser
Utgifter för FoU, totalt:
Nej
Rörelsekostnader:
Nej
Investeringsutgifter:
Nej
varav investeringsutgifter för byggnader, mark och fastigheter:
Nej
varav investeringsutgifter för maskiner och inventarier:
Nej
Utgifter för FoU, totalt:
Nej
Rörelsekostnader:
Nej
Investeringsutgifter:
Nej
varav investeringsutgifter för byggnader, mark och fastigheter:
Nej
varav investeringsutgifter för maskiner och inventarier:
Nej
Utgifter för FoU, totalt:
1995
SCB
000002M5
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga lärosäten , Blekinge internationella högskola , Blekinge tekniska högskola ,

Valda 0 Totalt 78

Sökfält för att markera värden i listan0 samtliga forskningsämnesområden , 1 naturvetenskap , 2 teknik ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1993 , 1995 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Forskningsämnesområde följer 'Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011' och finns bara tillgänglig för åren 2011 och framåt. Revidering 2016-10-28. Data för 2011 och 2013 har reviderats. Från och med 2021 ingår inte ALF-medel i redovisningen av utgifter för egen FoU vid universitet och högskolor. ALF-medel redovisas istället inom regionerna i statistiken för den offentliga sektorn. Revidering 2022-10-27. Rörelsekostnader för Sveriges Lantbruksuniversitet 2011 har reviderats.

tabellinnehåll: Investeringsutgifter , vartannat år: 1993

Investeringsutgifter samlades inte in uppdelat på 'byggnader, mark, fastigheter' respektive 'maskiner och inventarier' avseende år 1993.

tabellinnehåll: Investeringsutgifter , vartannat år: 1995

Inga investeringsutgifter samlades in avseende 1995.