Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Intern FoU-personal i universitets- och högskolesektorn efter kön och lärosäte. Antal personer, antal heltidsanställda och antal heltidsekvivalenter, vartannat år 2005 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2022-10-27
Antal personer i urvalsramen:
antal
Antal heltidspersoner i urvalsramen:
antal
Antal FoU-årsverken av anställda:
antal
Felmarginal (±) för antal FoU-årsverken av anställda:
antal
Antal FoU-årsverken av ej anställda:
antal
Antal personer i urvalsramen:
År
Antal heltidspersoner i urvalsramen:
År
Antal FoU-årsverken av anställda:
År
Felmarginal (±) för antal FoU-årsverken av anställda:
År
Antal FoU-årsverken av ej anställda:
År
Antal personer i urvalsramen:
Stock
Antal heltidspersoner i urvalsramen:
Stock
Antal FoU-årsverken av anställda:
Flöde
Felmarginal (±) för antal FoU-årsverken av anställda:
Flöde
Antal FoU-årsverken av ej anställda:
Flöde
Antal personer i urvalsramen:
Nej
Antal heltidspersoner i urvalsramen:
Nej
Antal FoU-årsverken av anställda:
Nej
Felmarginal (±) för antal FoU-årsverken av anställda:
Nej
Antal FoU-årsverken av ej anställda:
Nej
Antal personer i urvalsramen:
Nej
Antal heltidspersoner i urvalsramen:
Nej
Antal FoU-årsverken av anställda:
Nej
Felmarginal (±) för antal FoU-årsverken av anställda:
Nej
Antal FoU-årsverken av ej anställda:
Nej
SCB
000002LT
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns