Statistikdatabasen
Driftkostnader för FoU inom högskolesektorn efter forskningsämne (enl. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011), lärosäte och finansieringskälla. Vartannat år 2011 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

forskningsämne

Totalt 43 Valda

Sök

lärosäte

Totalt 50 Valda

Sök

finansieringskälla Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Revidering 2016-10-28. Data för 2011 och 2013 har reviderats.
finansieringskälla
andra anslag exkl. ALF-medel
Korrigering 2013-01-22. Värden för andra anslag exkl ALF-medel har korrigerats för 2011.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-10-26
Kontakt
Lena Sahlin, SCB
+46 010-479 4482
lena.sahlin@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Nils Adriansson, SCB
+46 010-479 42 78
nils.adriansson@scb.se

Enhet
Löpande priser:
mnkr
Referenstid
Löpande priser:
Kalenderår
Datatyp
Löpande priser:
Flöde
Pristyp
Löpande priser:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser:
Nej
Skapad datum
2020-10-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001DA