Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Intern FoU-personal i universitets- och högskolesektorn efter kön, region och forskningsämnesområde. Antal heltidsekvivalenter, vartannat år 2013 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2022-10-27
Intern FoU-personal, antal heltidsekvivalenter:
antal
Intern FoU-personal, antal heltidsekvivalenter, felmarginal (+/-):
antal
Intern FoU-personal, antal heltidsekvivalenter:
År
Intern FoU-personal, antal heltidsekvivalenter, felmarginal (+/-):
År
Intern FoU-personal, antal heltidsekvivalenter:
Flöde
Intern FoU-personal, antal heltidsekvivalenter, felmarginal (+/-):
Flöde
Intern FoU-personal, antal heltidsekvivalenter:
Nej
Intern FoU-personal, antal heltidsekvivalenter, felmarginal (+/-):
Nej
Intern FoU-personal, antal heltidsekvivalenter:
Nej
Intern FoU-personal, antal heltidsekvivalenter, felmarginal (+/-):
Nej
SCB
000003GW
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan0 samtliga forskningsämnesområden , 1 naturvetenskap , 2 teknik ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns