Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Privata icke-vinstdrivande sektorn utgifter för utlagd FoU efter mottagare. Mnkr, vartannat år 2011 - 2017

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2018-12-14
Utlagd FoU, mnkr:
mnkr
Utlagd FoU, mnkr, felmarginal (+/-):
mnkr
Utlagd FoU, mnkr:
Flöde
Utlagd FoU, mnkr, felmarginal (+/-):
Flöde
Utlagd FoU, mnkr:
Löpande Priser
Utlagd FoU, mnkr, felmarginal (+/-):
Löpande Priser
Utlagd FoU, mnkr:
Nej
Utlagd FoU, mnkr, felmarginal (+/-):
Nej
Utlagd FoU, mnkr:
Nej
Utlagd FoU, mnkr, felmarginal (+/-):
Nej
SCB
000002OL
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga mottagnade enheter , svenska företag , svenska universitet och högskolor ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns