Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Offentliga sektorns utgifter för egen FoU efter region och typ av utgift. Mnkr, vartannat år 2007 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2022-10-27
Totala utgifter för egen FoU-verksamhet:
mnkr
Totala utgifter för egen FoU-verksamhet:
1 januari - 31 december resp år
Totala utgifter för egen FoU-verksamhet:
Flöde
Totala utgifter för egen FoU-verksamhet:
Löpande Priser
Totala utgifter för egen FoU-verksamhet:
Ja
Totala utgifter för egen FoU-verksamhet:
Nej
SCB
000004TK
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanTotala utgifter för egen FoU , Rörelsekostnader - totalt , Rörelsekostnader - ersättning till anställda ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007 , 2009 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Ingen länsfördelning finns för lokala och regionala FoU-enheter. För statliga myndigheter samt offentliga icke-vinstdrivande organisationer finns endast totala uppgifter per län. Inga nedbrytningar av utgifter för egen FoU görs för lokala och regionala FoU-enheter. Utgiftstypen investeringar - programvaror samlas in från och med referensår 2013. Utgiftstypen investeringar - andra immateriella anläggningstillgångar samlas in från och med referensår 2019.