Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Offentliga sektorns utgifter för egen FoU efter region och typ av FoU. Mnkr, vartannat år 2013 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2022-10-27
Offentliga sektorns utgifter för egen FoU:
mnkr
Offentliga sektorns utgifter för egen FoU:
1 januari - 31 december resp år
Offentliga sektorns utgifter för egen FoU:
Flöde
Offentliga sektorns utgifter för egen FoU:
Löpande Priser
Offentliga sektorns utgifter för egen FoU:
Ja
Offentliga sektorns utgifter för egen FoU:
Nej
SCB
000004UE
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Ingen länsfördelning finns för lokala och regionala FoU-enheter. För statliga myndigheter samt offentliga icke-vinstdrivande organisationer finns endast totala uppgifter per län. Inga nedbrytningar av utgifter för egen FoU görs för lokala och regionala FoU-enheter.