Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Offentliga sektorns utgifter för egen FoU efter region och forskningsämnesområde. Mnkr, vartannat år 2015 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2022-10-27
Offentliga sektorns utgifter för egen FoU:
mnkr
Offentliga sektorns utgifter för egen FoU:
1 januari - 31 december resp år
Offentliga sektorns utgifter för egen FoU:
Flöde
Offentliga sektorns utgifter för egen FoU:
Löpande Priser
Offentliga sektorns utgifter för egen FoU:
Ja
Offentliga sektorns utgifter för egen FoU:
Nej
SCB
000004VF
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSamtliga forskningsämnesområden , Naturvetenskap , Teknik ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Ingen länsfördelning finns för lokala och regionala FoU-enheter. För statliga myndigheter samt offentliga icke-vinstdrivande organisationer finns endast totala uppgifter per län. Inga nedbrytningar av utgifter för egen FoU görs för lokala och regionala FoU-enheter.