Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Offentliga sektorns utgifter för egen FoU efter region och finansieringskälla. Mnkr, vartannat år 2007 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-02-22
Offentliga sektorns utgifter för egen FoU:
mnkr
Offentliga sektorns utgifter för egen FoU:
1 januari - 31 december resp år
Offentliga sektorns utgifter för egen FoU:
Flöde
Offentliga sektorns utgifter för egen FoU:
Löpande Priser
Offentliga sektorns utgifter för egen FoU:
Ja
Offentliga sektorns utgifter för egen FoU:
Nej
SCB
000004VE
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSamtliga finansieringskällor , Uppdragsfinansiering , Bidragsfinansiering ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007 , 2009 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Utgifter för egen FoU redovisas endast som total för lokala och regionala FoU-enheter. Ingen länsfördelning finns för lokala och regionala FoU-enheter. För statliga myndigheter samt offentliga icke-vinstdrivande organisationer finns endast totala uppgifter per län. Uppdrags- och bidragsfinansiering av egen FoU-verksamhet samlas in från och med referensår 2019. Finansiering från externa källor delas in i uppdrags- och bidragsform. Till interna finansieringskällor räknas självfinansiering, direkta statsanslag samt statsbidrag. Revidering 2023-02-22. Utgifter för egen FoU från samtliga finansieringskällor efter region har reviderats för delsektorerna regioner och kommuner 2019 och 2021.