Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Offentliga sektorns utgifter för utlagd FoU efter region och mottagare. Mnkr, vartannat år 2007 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2022-10-27
Offentliga sektorns utgifter för utlagd FoU:
mnkr
Offentliga sektorns utgifter för utlagd FoU:
1 januari - 31 december resp år
Offentliga sektorns utgifter för utlagd FoU:
Flöde
Offentliga sektorns utgifter för utlagd FoU:
Löpande Priser
Offentliga sektorns utgifter för utlagd FoU:
Ja
Offentliga sektorns utgifter för utlagd FoU:
Nej
SCB
000004VG
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanTotala utgifter för utlagd FoU , Uppdragsfinansiering , Bidragsfinansiering ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007 , 2009 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Utgifter för utlagd FoU redovisas inte för lokala och regionala FoU-enheter. Utgifter för utlagd FoU länsfördelas inte för statliga myndigheter eller offentliga icke-vinstdrivande organisationer.