Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Intern FoU-personal i offentliga sektorn efter kön, region, yrke och forskningsämnesområde. Antal personer, vartannat år 2007 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2022-10-27
Intern FoU-personal i offentliga sektorn, antal personer:
antal
Intern FoU-personal i offentliga sektorn, antal personer:
1 januari - 31 december resp år
Intern FoU-personal i offentliga sektorn, antal personer:
Flöde
Intern FoU-personal i offentliga sektorn, antal personer:
Löpande Priser
Intern FoU-personal i offentliga sektorn, antal personer:
Ja
Intern FoU-personal i offentliga sektorn, antal personer:
Nej
SCB
000004VS
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSamtliga forskningsämnesområden , Naturvetenskap , Teknik ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007 , 2009 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Antal personer i egen FoU-verksamhet redovisas inte för regioner 2007–2009 pga. stor osäkerhet i uppgifterna. Antal personer i egen FoU-verksamhet redovisas inte för lokala och regionala FoU-enheter från och med referensår 2019. Uppgifter om personer i den egna FoU-verksamheten kan vara svåra att rapportera för vissa uppgiftslämnare, därför kan skillnader uppstå där delarna inte summerar till totalen. För mer information se Kvatlitetsdeklarationen. Antal personer i egen FoU-verksamhet finns endast totalt och per yrke per län för statliga myndigheter samt offentliga icke-vinstdrivande organisationer. 2020-10-05 tabellen är korrigerad.