Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Företagssektorns utgifter för egen FoU efter näringsgren SNI 2007 och typ av utgift. Mnkr, vartannat år 2007 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-06-08
Egen FoU, mnkr:
mnkr
Egen FoU, mnkr, felmarginal (+/-):
mnkr
Egen FoU, mnkr:
Flöde
Egen FoU, mnkr, felmarginal (+/-):
Flöde
Egen FoU, mnkr:
Löpande Priser
Egen FoU, mnkr, felmarginal (+/-):
Löpande Priser
Egen FoU, mnkr:
Nej
Egen FoU, mnkr, felmarginal (+/-):
Nej
Egen FoU, mnkr:
Nej
Egen FoU, mnkr, felmarginal (+/-):
Nej
SCB
000004VN
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga undersökta näringsgrenar , IFI - industriforskningsinstitut, samtliga undersökta näringsgrenar , 261-264+268+465+582+61-62+631+951 IKT-sektorn ,

Valda 0 Totalt 38

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanTotala utgifter för egen FoU , Rörelsekostnader - totalt , Rörelsekostnader - ersättning till anställda ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007 , 2009 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Industriforskningsinstitutens ökade FoU-utgifter från 2017 till 2019 beror till viss del på ett förändrat sätt att beräkna dessa hos uppgiftslämnare. Skiftet kan således betraktas som ett tidsseriebrott.

typ av utgift

Från och med undersökningen 2013 ingår programvaror som en kategori under investeringar.

typ av utgift

Från och med undersökningen 2019 ingår andra imateriella anläggningstillgångar som en kategori under investeringar.

näringsgren SNI 2007

261-264+268+465+582+61-62+631+951 IKT-sektorn

IKT-sektorn är en sammanslagning av de branscher som producerar IKT-varor och IKT-tjänster, baserat på OECD:s definition. Se OECD Guide to Measuring the information Society (2011) för mer information.

vartannat år

2021

2023-06-08: Tabellen korrigerades för referensår 2021.