Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Företagssektorns utgifter för egen FoU efter produktgrupp SPIN 2007 och typ av utgift. Mnkr, vartannat år 2007 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-06-08
Egen FoU, mnkr:
mnkr
Egen FoU, mnkr, felmarginal (+/-):
mnkr
Egen FoU, mnkr:
Flöde
Egen FoU, mnkr, felmarginal (+/-):
Flöde
Egen FoU, mnkr:
Löpande Priser
Egen FoU, mnkr, felmarginal (+/-):
Löpande Priser
Egen FoU, mnkr:
Nej
Egen FoU, mnkr, felmarginal (+/-):
Nej
Egen FoU, mnkr:
Nej
Egen FoU, mnkr, felmarginal (+/-):
Nej
SCB
000004VZ
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanA-U samtliga varugrupper , 01-09 produkter från jord- och skogsbruk och fiske; råolja, kol, metallmalmer, mineraler och naturgas; stödtjänster till utvinning , 10-12 livsmedel, drycker och tobaksvaror ,

Valda 0 Totalt 32

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007 , 2009 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

vartannat år

2021

2023-06-08: Tabellen korrigerades för referensår 2021.