Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Företagssektorns utgifter för egen FoU efter näringsgren SNI 2007 och finansieringskälla. Mnkr, vartannat år 2007 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-06-08
Egen FoU, mnkr:
mnkr
Egen FoU, mnkr, felmarginal (+/-):
mnkr
Egen FoU, mnkr:
Flöde
Egen FoU, mnkr, felmarginal (+/-):
Flöde
Egen FoU, mnkr:
Löpande Priser
Egen FoU, mnkr, felmarginal (+/-):
Löpande Priser
Egen FoU, mnkr:
Nej
Egen FoU, mnkr, felmarginal (+/-):
Nej
Egen FoU, mnkr:
Nej
Egen FoU, mnkr, felmarginal (+/-):
Nej
SCB
000004VL
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga undersökta näringsgrenar , IFI - industriforskningsinstitut, samtliga undersökta näringsgrenar , 261-264+268+465+582+61-62+631+951 IKT-sektorn ,

Valda 0 Totalt 38

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSamtliga finansieringskällor , Uppdragsfinansiering , Bidragsfinansiering ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007 , 2009 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Fördelning av total extern finansiering på uppdrag och bidrag finns tillgänglig från 2017. Industriforskningsinstitutens ökade FoU-utgifter från 2017 till 2019 beror till viss del på ett förändrat sätt att beräkna dessa hos uppgiftslämnare. Skiftet kan således betraktas som ett tidsseriebrott.

näringsgren SNI 2007

261-264+268+465+582+61-62+631+951 IKT-sektorn

IKT-sektorn är en sammanslagning av de branscher som producerar IKT-varor och IKT-tjänster, baserat på OECD:s definition. Se OECD Guide to Measuring the information Society (2011) för mer information.

vartannat år

2021

2023-06-08: Tabellen korrigerades för referensår 2021.