Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Intern FoU-personal i företagssektorn efter kön, näringsgren SNI 2007 och yrke. Antal personer och antal heltidsekvivalenter, vartannat år 2007 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2022-10-27
Intern FoU-personal, antal personer:
antal
Intern FoU-personal, antal personer, felmarginal (+/-):
antal
Intern FoU-personal, antal heltidsekvivalenter:
antal
Intern FoU-personal, antal heltidsekvivalenter, felmarginal (+/-):
antal
Intern FoU-personal, antal personer:
Flöde
Intern FoU-personal, antal personer, felmarginal (+/-):
Flöde
Intern FoU-personal, antal heltidsekvivalenter:
Flöde
Intern FoU-personal, antal heltidsekvivalenter, felmarginal (+/-):
Flöde
Intern FoU-personal, antal personer:
Nej
Intern FoU-personal, antal personer, felmarginal (+/-):
Nej
Intern FoU-personal, antal heltidsekvivalenter:
Nej
Intern FoU-personal, antal heltidsekvivalenter, felmarginal (+/-):
Nej
Intern FoU-personal, antal personer:
Nej
Intern FoU-personal, antal personer, felmarginal (+/-):
Nej
Intern FoU-personal, antal heltidsekvivalenter:
Nej
Intern FoU-personal, antal heltidsekvivalenter, felmarginal (+/-):
Nej
SCB
000004WB
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga undersökta näringsgrenar , IFI - industriforskningsinstitut, samtliga undersökta näringsgrenar , 261-264+268+465+582+61-62+631+951 IKT-sektorn ,

Valda 0 Totalt 38

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007 , 2009 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Med intern FoU-personal avses anställda hos företag som bedriver FoU. Personal som hyrts in från annan part (t.ex. konsulter) ingår ej.

näringsgren SNI 2007

261-264+268+465+582+61-62+631+951 IKT-sektorn

IKT-sektorn är en sammanslagning av de branscher som producerar IKT-varor och IKT-tjänster, baserat på OECD:s definition. Se OECD Guide to Measuring the information Society (2011) för mer information.