Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Totala utgifter för egen FoU efter sektor och region, mnkr. Vartannat år 2007 - 2021

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Nej
2023-11-06
Totala utgifter för egen FoU-verksamhet:
mnkr
Totala utgifter för egen FoU-verksamhet:
1 januari - 31 december resp år
Totala utgifter för egen FoU-verksamhet:
Flöde
Totala utgifter för egen FoU-verksamhet:
Löpande Priser
Totala utgifter för egen FoU-verksamhet:
Nej
Totala utgifter för egen FoU-verksamhet:
Nej
SCB
00000511
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSamtliga sektorer , Företagssektorn , Offentliga sektorn ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007 , 2009 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Den offentliga sektorn innehåller förutom statliga myndigheter, regioner och kommuner även lokala och regionala FoU-enheter samt offentliga icke-vinstdrivande organisationer. 2021-07-08 – ALF-medel borttagna ur offentlig sektor före 2019 i fördelningen på län. 2007–2017 ska dessa medel endast ingå i universitets- och högskolesektorn i tabeller under FoU i Sverige enligt bestämd hantering. Gäller 2007–2017. Revidering 2022-12-01. Totala utgifter för egen FoU efter region för universitets- och högskolesektorn 2019 har reviderats.
Revidering 2023-02-22. Totala utgifter för egen FoU efter region totalt för Sverige 2019 har reviderats.

region

Ingen länsfördelning görs för den privata icke-vinstdrivande sektorn eller delsektorn offentliga sektorn - lokala och regionala FoU-enheter.

vartannat år

2021

2023-06-08: Tabellen korrigerades med avseende på företagssektorn 2021.