Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Totala utgifter för egen FoU efter sektor och typ av FoU, mnkr. Vartannat år 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-06-08
Totala utgifter för egen FoU-verksamhet:
mnkr
Totala utgifter för egen FoU-verksamhet:
1 januari - 31 december resp år
Totala utgifter för egen FoU-verksamhet:
Flöde
Totala utgifter för egen FoU-verksamhet:
Löpande Priser
Totala utgifter för egen FoU-verksamhet:
Nej
Totala utgifter för egen FoU-verksamhet:
Nej
SCB
0000017T
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSamtliga sektorer , Företagssektorn , Offentliga sektorn ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Revidering 2023-02-15. Fördelningen av utgifter för egen FoU efter typ av FoU för universitets- och högskolesektorn samt totalt för Sverige 2021 har reviderats.

vartannat år

2023-06-08: Tabellen korrigerades med avseende på företagssektorn 2021.