Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Totala utgifter för utlagd FoU efter sektor och mottagare, mnkr. Vartannat år 2007 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-06-08
Totala utgifter för utlagd FoU-verksamhet:
mnkr
Totala utgifter för utlagd FoU-verksamhet:
1 januari - 31 december resp år
Totala utgifter för utlagd FoU-verksamhet:
Flöde
Totala utgifter för utlagd FoU-verksamhet:
Löpande Priser
Totala utgifter för utlagd FoU-verksamhet:
Nej
Totala utgifter för utlagd FoU-verksamhet:
Nej
SCB
0000050Z
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSamtliga sektorer , Företagssektorn , Offentliga sektorn ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007 , 2009 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Den offentliga sektorn innehåller förutom statliga myndigheter, regioner och kommuner även lokala och regionala FoU-enheter samt offentliga icke-vinstdrivande organisationer.

Ingen utlagd FoU redovisas för universitets- och högskolesektorn.
2021-07-08 – Utlagd FoU till utlandet från företagssektorn och samtliga sektorer undertrycks. Gäller 2007–2019. Korrigering 2022-11-17: Mindre korrigering av fördelningen mellan de mottagande sektorerna Företagssektorn och Utlandet. Gäller referensåret 2021. Revidering 2022-12-15: Mindre korrigering av fördelningen på mottagande sektor för Företagssektorn 2021.

vartannat år

2021

2023-06-08: Tabellen korrigerades med avseende på företagssektorn 2021.