Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Intern personal i egen FoU efter sektor, yrke och region. Vartannat år 2007 - 2021

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Nej
2023-06-08
Antal personer:
antal
Antal heltidsekvivalenter:
antal
Antal personer:
1 januari - 31 december resp år
Antal heltidsekvivalenter:
1 januari - 31 december resp år
Antal personer:
Flöde
Antal heltidsekvivalenter:
Flöde
Antal personer:
Nej
Antal heltidsekvivalenter:
Nej
Antal personer:
Nej
Antal heltidsekvivalenter:
Nej
SCB
0000051X
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSamtliga sektorer , Företagssektorn , Offentliga sektorn ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007 , 2009 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Den offentliga sektorn innehåller förutom statliga myndigheter, regioner och kommuner även lokala och regionala FoU-enheter samt offentliga icke-vinstdrivande organisationer.

region

Ingen länsfördelning görs för den privata icke-vinstdrivande sektorn eller delsektorn offentliga sektorn - lokala och regionala FoU-enheter.

region

Ingen länsfördelning görs för den privata icke-vinstdrivande sektorn eller delsektorn offentliga sektorn - lokala och regionala FoU-enheter.

region

Ingen länsfördelning görs för antal personer inom universitets- och högskolesektorn.

region

Ingen länsfördelning görs för antal personer inom universitets- och högskolesektorn.

vartannat år

2021

2023-06-08: Tabellen korrigerades med avseende på företagssektorn 2021.