Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Total personal i egen FoU efter sektor, kön, yrke och typ av personal. År 2007 - 2021

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Nej
2022-12-15
Antal personer:
antal
Antal heltidsekvivalenter:
antal
Antal personer:
1 januari - 31 december resp år
Antal heltidsekvivalenter:
1 januari - 31 december resp år
Antal personer:
Flöde
Antal heltidsekvivalenter:
Flöde
Antal personer:
Nej
Antal heltidsekvivalenter:
Nej
Antal personer:
Nej
Antal heltidsekvivalenter:
Nej
SCB
0000051V
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSamtliga sektorer , Företagssektorn , Offentliga sektorn ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Den offentliga sektorn innehåller förutom statliga myndigheter, regioner och kommuner även lokala och regionala FoU-enheter samt offentliga icke-vinstdrivande organisationer.

Från och med referensår 2019 samlas antal externa (konsulter och annan inhyrd personal) personer samt årsverken av dessa in i företagssektorn och den offentliga sektorn.
Revidering 2022-12-15. Antal heltidsekvivalenter i den interna personalen för den offentliga sektorn 2021 har reviderats.

tabellinnehåll: Antal personer , år: 2021

Revidering 2022-12-01. Antal personer i den externa personalen för universitets- och högskolesektorn 2021 har reviderats.