Statistikdatabasen
Elever med moderna språk som språkval (B-språk) i samtliga skolor (alla huvudmän) efter region, språk, årskurs och kön. År 1997 - 2006
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

språk

Totalt 11 Valda

Sök

årskurs

Totalt 9 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2007-05-16
Kontakt
Tobias Toom, SCB
+46 010-479 65 41
tobias.toom@scb.se

Enhet
Elever med B-språk i samtliga grundskolor (alla huvudmän):
antal
Referenstid
Elever med B-språk i samtliga grundskolor (alla huvudmän):
15 oktober resp år
Datatyp
Elever med B-språk i samtliga grundskolor (alla huvudmän):
Stock
Kalenderkorrigerad
Elever med B-språk i samtliga grundskolor (alla huvudmän):
Nej
Säsongsrensad
Elever med B-språk i samtliga grundskolor (alla huvudmän):
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens skolverk
Matris
UF0104B9