Statistikdatabasen
Skolor (alla huvudmän) efter region och årskurskombinationer. År 1997 - 2006
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

årskurs

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).
årskurs
årskurs 1-3
Här redovisas skolor med elever i minst en av årskurserna 1-3. Däremot ingår inte skolor med elever i någon eller några av årskurserna 4-9.
årskurs 4-6
Här redovisas skolor med elever i minst en av årskurserna 4-6. Däremot ingår inte skolor med elever i någon eller några av årskurserna 1-3 och 7-9.
årskurs 7-9
Här redovisas skolor med elever i minst en av årskurserna 7-9. Däremot ingår inte skolor med elever i någon eller några av årskurserna 1-6.
årskurs 1-6
Här redovisas skolor med elever i minst en av årskurserna 1-3 och i minst en av årskurserna 4-6. Däremot ingår inte skolor med elever i någon eller några av årskurserna 7-9.
årskurs 1-3 och 7-9
Här redovisas skolor med elever i minst en av årskurserna 1-3 och i minst en av årskurserna 7-9. Däremot ingår inte skolor med elever i någon eller några av årskurserna 4-6.
årskurs 4-9
Här redovisas skolor med elever i minst en av årskurserna 4-6 och i minst en av årskurserna 7-9. Däremot ingår inte skolor med elever i någon eller några av årskurserna 1-3.
årskurs 1-9
Här redovisas skolor med elever i minst en av årskurserna 1-3 och i minst en av årskurserna 4-6 och i minst en av årskurserna 7-9.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2007-05-16
Kontakt
Tobias Toom, SCB
+46 010-479 65 41
tobias.toom@scb.se

Enhet
Grundskolor (alla huvudmän):
antal
Referenstid
Grundskolor (alla huvudmän):
15 oktober resp år
Datatyp
Grundskolor (alla huvudmän):
Stock
Kalenderkorrigerad
Grundskolor (alla huvudmän):
Nej
Säsongsrensad
Grundskolor (alla huvudmän):
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens skolverk
Matris
UF0104JA