Statistikdatabasen
Nybörjare i engelska i sameskolan efter årskurs och kön. År 1997 - 2002
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

årskurs

Totalt 9 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgift om nybörjare i engelska samlas inte in fr.o.m. 15 oktober 2003.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-06-01
Kontakt
Ulla Ekander Liew, SCB
+46 010-479 61 83
ulla.ekander-liew@scb.se

Enhet
Nybörjare i engelska i sameskolan:
antal
Referenstid
Nybörjare i engelska i sameskolan:
15 oktober resp år
Datatyp
Nybörjare i engelska i sameskolan:
Stock
Kalenderkorrigerad
Nybörjare i engelska i sameskolan:
Nej
Säsongsrensad
Nybörjare i engelska i sameskolan:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens skolverk
Matris
UF0104B4