Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Elever med annat modersmål än svenska/svenska som andraspråk i sameskolan efter språk, årskurs, berättig./deltag. och kön. År 1997 - 2006

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Tom Berglind, SCB
+46 010-479 66 09
Ja
2007-05-16
Elever med annat modersmål än svenska/Sv2 i sameskolan:
antal
Elever med annat modersmål än svenska/Sv2 i sameskolan:
15 oktober resp år
Elever med annat modersmål än svenska/Sv2 i sameskolan:
Stock
Elever med annat modersmål än svenska/Sv2 i sameskolan:
Nej
Elever med annat modersmål än svenska/Sv2 i sameskolan:
Nej
Statens skolverk
UF0104H5
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanårskurs 1 , årskurs 2 , årskurs 3 ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1997 , 1998 , 1999 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns