Statistikdatabasen
Elever med moderna språk som elevens val (C-språk) i sameskolan efter språk, årskurs och kön. År 1999
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

språk

Totalt 13 Valda

Sök

årskurs

Totalt 9 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2000-08-24
Kontakt
Ulla Ekander Liew, SCB
+46 010-479 61 83
ulla.ekander-liew@scb.se

Enhet
Elever med C-språk i sameskolan:
antal
Referenstid
Elever med C-språk i sameskolan:
15 oktober resp år
Datatyp
Elever med C-språk i sameskolan:
Stock
Kalenderkorrigerad
Elever med C-språk i sameskolan:
Nej
Säsongsrensad
Elever med C-språk i sameskolan:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens skolverk
Matris
UF0104M1