Statistikdatabasen
Elever med alternativ till moderna språk/B-språk i sameskolan efter språk, årskurs och kön. År 1998 - 2006
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

språk

Totalt 7 Valda

Sök

årskurs

Totalt 9 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2007-05-16
Kontakt
Tobias Toom, SCB
+46 010-479 65 41
tobias.toom@scb.se

Enhet
Elever med alternativ till B-språk i sameskolan:
antal
Referenstid
Elever med alternativ till B-språk i sameskolan:
15 oktober resp år
Datatyp
Elever med alternativ till B-språk i sameskolan:
Stock
Kalenderkorrigerad
Elever med alternativ till B-språk i sameskolan:
Nej
Säsongsrensad
Elever med alternativ till B-språk i sameskolan:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens skolverk
Matris
UF0104C6