Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Elever i årskurs 1 i sameskolan efter ålder och kön. År 1997 - 2006

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2007-05-16
Elever i årskurs 1 i sameskolan:
antal
Elever i årskurs 1 i sameskolan:
15 oktober resp år
Elever i årskurs 1 i sameskolan:
Stock
Elever i årskurs 1 i sameskolan:
Nej
Elever i årskurs 1 i sameskolan:
Nej
Statens skolverk
UF0104G5
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1997 , 1998 , 1999 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns