Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Nybörjare i engelska i fristående skolor efter region, inriktning, årskurs och kön. År 1997 - 2002

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Tom Berglind, SCB
+46 010-479 66 09
Ja
2005-06-01
Nybörjare i engelska i fristående grundskolor:
antal
Nybörjare i engelska i fristående grundskolor:
15 oktober resp år
Nybörjare i engelska i fristående grundskolor:
Stock
Nybörjare i engelska i fristående grundskolor:
Nej
Nybörjare i engelska i fristående grundskolor:
Nej
Statens skolverk
UF0104A9
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanallmän inriktning , speciell pedagogik , konfessionell ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanårskurs 1 , årskurs 2 , årskurs 3 ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Uppgift om nybörjare i engelska samlas inte in fr.o.m. 15 oktober 2003.

region

Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).