Statistikdatabasen
Nybörjare i engelska i fristående skolor efter region, inriktning, årskurs och kön. År 1997 - 2002
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

inriktning

Totalt 9 Valda

Sök

årskurs

Totalt 9 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgift om nybörjare i engelska samlas inte in fr.o.m. 15 oktober 2003.
region
Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-06-01
Kontakt
Tobias Toom, SCB
+46 010-479 65 41
tobias.toom@scb.se

Enhet
Nybörjare i engelska i fristående grundskolor:
antal
Referenstid
Nybörjare i engelska i fristående grundskolor:
15 oktober resp år
Datatyp
Nybörjare i engelska i fristående grundskolor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Nybörjare i engelska i fristående grundskolor:
Nej
Säsongsrensad
Nybörjare i engelska i fristående grundskolor:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens skolverk
Matris
UF0104A9