Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Fristående skolor efter region, inriktning och årskurskombinationer. År 1997 - 2006

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Tom Berglind, SCB
+46 010-479 66 09
Ja
2007-05-17
Fristående grundskolor:
antal
Fristående grundskolor:
15 oktober resp år
Fristående grundskolor:
Stock
Fristående grundskolor:
Nej
Fristående grundskolor:
Nej
Statens skolverk
UF0104K1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanallmän inriktning , speciell pedagogik , konfessionell ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanårskurs 1-3 , årskurs 4-6 , årskurs 7-9 ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1997 , 1998 , 1999 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

region

Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).

årskurs

årskurs 1-3

Här redovisas skolor med elever i minst en av årskurserna 1-3. Däremot ingår inte skolor med elever i någon eller några av årskurserna 4-9.

årskurs 4-6

Här redovisas skolor med elever i minst en av årskurserna 4-6. Däremot ingår inte skolor med elever i någon eller några av årskurserna 1-3 och 7-9.

årskurs 7-9

Här redovisas skolor med elever i minst en av årskurserna 7-9. Däremot ingår inte skolor med elever i någon eller några av årskurserna 1-6.

årskurs 1-6

Här redovisas skolor med elever i minst en av årskurserna 1-3 och i minst en av årskurserna 4-6. Däremot ingår inte skolor med elever i någon eller några av årskurserna 7-9.

årskurs 1-3 och 7-9

Här redovisas skolor med elever i minst en av årskurserna 1-3 och i minst en av årskurserna 7-9. Däremot ingår inte skolor med elever i någon eller några av årskurserna 4-6.

årskurs 4-9

Här redovisas skolor med elever i minst en av årskurserna 4-6 och i minst en av årskurserna 7-9. Däremot ingår inte skolor med elever i någon eller några av årskurserna 1-3.

årskurs 1-9

Här redovisas skolor med elever i minst en av årskurserna 1-3 och i minst en av årskurserna 4-6 och i minst en av årskurserna 7-9.